Cebu International Academy

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

CIA lịch sử thành lập

SỰ TIẾN BỘ VƯỢT BẬC CỦA HỌC VIÊN CIA

GIỚI THIỆU TỪNG KHÓA HỌC

ESL GROUP VIDEO

 • Lớp 1:1 - 4 tiết
 • Lớp nhóm nhỏ - 2 tiết
 • Lớp nhóm vừa - 1 tiết
 • Lớp nhóm lớn - 1 tiết

IELTS GROUP VIDEO

 • Lớp 1:1 - 4 tiết
 • IELTS CLINIC - 2 tiết
 • IELTS Ngữ Pháp - 1 tiết
 • IELTS Từ Vựng - 2 tiết

TOEIC GROUP VIDEO

 • Lớp 1:1 - 4 tiết
 • Lớp nhóm nhỏ - 2 tiết
 • Lớp nhóm vừa - 1 tiết
 • Lớp nhóm lớn - 1 tiết

BUSINESS GROUP VIDEO

 • Lớp 1:1 - 4 tiết
 • Lớp nhóm nhỏ - 2 tiết
 • Lớp nhóm vừa - 1 tiết
 • Lớp nhóm lớn - 1 tiết

STUDENT’S REVIEW

How to mak…

At the beginning, I chose to come to CIA to study a language school. The main reason was to make English speaking better. Later, I can choose to work in Australia on vacation, or try a foreign company . . .

Learn More

English on…

 Many Koreans have a craving for travel.The reason is Korean life gets tired easily because of too many night shifts and busy daily life. But they don't have enough vacation and money so they alw . . .

Learn More

Camotes Is…

I visited Camotes Island with my batch mates. It was easy to go there because it is not far from my school, Cebu International Academy (CIA). The best way to reach there is to use a taxi jus . . .

Learn More

I give CIA…

 My name is Elena. I come from Taiwan. I chose a three-month IELTS program with my friend to improve my English. I also wanted to check the English learning results of working in Austra . . .

Learn More

Dịch vụ chăm sóc học viên

...
...
...
...
...
...
...
...

THÔNG TIN DU LỊCH

Shopping Mall
Terminals
Famous Beaches
Cebu Tourist Spot and Destination

Adventures and Activities
Cebu City Historical Places
Mactan Cebu International Airport
Water Activity

NHÀ HÀNG TẠI CEBU

Japanese Restaurants
Vietnamese Restaurants
Korean Restaurants
Taiwanese Restaurants

Chinese Restaurants
Arabian/Middle Eastern Restaurants
Other Restaurants
Coffee & Tea Shops

LIÊN HỆ

E-mail vietnam@cebucia.com

Trung tâm IDP IELTS

CIA được công nhận bởi IDP - hội đồng sở hữu IELTS cùng phát triển và thi hành bài kiểm tra IELTS trên toàn thế giới.

Cambridge

CIA là một địa điểm chuẩn bị, nơi giúp các học viên có thể chứng minh trình độ của mình để áp dụng trong: học tập, sinh sống và làm tự do bằng tiếng Anh

OET

CIA cũng là địa điểm cung cấp các bài kiểm tra cho OET - bài kiểm tra tiếng Anh cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, giúp họ chứng minh rằng họ có trình độ tiếng Anh chính xác để học tập hoặc làm việc tại nước ngoài.

San Carlos

CIA đã hợp hợp với một trong những trường đại học hàng đầu uy tín nhất tại Cebu, chúng tôi gửi học viên vào một chương trình đặc biệt và cho phép họ hòa nhập cũng như học tập trong môi trường nói tiếng Anh